Uusi malli kuntalaisvaikuttamiseen

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ovat keinoja politisoida uusia ja avoimeksi jääneitä asioita kuntapäättäjien politikoitavaksi. Suoran osallistumisen muotona kuntalaisaloite on verraten vähän käytetty vaikuttamiskeino. Suositumpia keinoja ovat mm. some-vaikuttaminen,...