Olen Vihreä Sastamalan ehdokkaana kuntavaaleissa 2021.

Vihreä Sastamalan virallisiksi arvoiksi on valittu:
elämänilo, kestävä luontosuhde, sivistys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.
Tuon kevään ja kesän aikana yksitellen esille omia näkemyksiäni Vihreä Sastamalan arvoista.

 

Kestävä luontosuhde

Emme elä irrallisina ympäristöstämme ja luonnosta. Olemassaolomme riippuu luonnon hyvinvoinnista, kiinnosti se meitä tai ei. Meidän pitää reagoida ja toimia monimuotoisuuden katoa ja ilmastonmuutosta vastaan. Se ei ole koskaan meiltä pois vaan aina meidän hyväksi!

Sastamalan kaupungin on lisättävä omilla maillaan suojeltuja alueita, ja ottaa kaavoituksessa huomioon luontoarvoiltaan merkittävät alueet. Upeaa luontoa ja kaupungin hienoa vesistöä voidaan käyttää markkinoinnissa Sastamalan vetovoiman lisäämiseksi. Meillä on jo nyt Sastamalassa merkittäviä retkeilyalueita, mutta niiden määrä voidaan edelleen kasvattaa ja luoda ainutlaatuinen verkosto paikallisille ja vierailijoille.

Sastamalan kaupungin on sitouduttava kaikilla metsäalueillaan jatkuvaan kasvatukseen ja luovuttava avohakkuista kokonaan. Metsien itseisarvoa tulee kunnioittaa ja taata kaupunkilaisille eri kaupunginosissa pääsy virkistäytymään metsäpoluille tai -reiteille sekä marjastamaan ja sienestämään. Metsiä tulee olla siis muitakin kuin talousmetsiä.

Maatalous on elintärkeässä osassa huoltovarmuuttamme, mutta sen on kyettävä uusiutumaan ja ottamaan huomioon ekologiset näkökulmat. Ilman luonnon hyvinvointia ei ole maatalouttakaan.  Koulu- ja työpaikkaruokaloissa on suosittava lähi- ja luomuruokaa, ja tuotava kasvisruoka kaikkien halukkaiden saataville. Näin voimme myös tukea paikallisia vastuullisia tuottajia. Kaupungin hankinnoissa on hyvä painottaa hiilijalanjäljen pienuutta.

Eläimillä on oikeus olla olemassa omina itsenään, ilman hyötynäkökulmaa. Luonnonvaraisilla eläimillä on myös oikeus elää keskuudessamme. Ihmisen on sopeuduttava tähän yhteiseloon, ja käyttää ensisijaisesti teknologiaa ja tutkittuja väkivallattomia keinoja hyväkseen minimoidakseen petovahingot. Isoille teille on toteutettava eläimille yli- ja alikulkusiltoja. Näin niiden vuosisatoja vanhat kulkureitit eivät muutu.

Tehdään Sastamalasta luontoarvot laaja-alaisesti huomioon ottava edelläkävijä! Äänestämällä voit vaikuttaa!

Heli Innala
Isolla vihreällä sydämellä

Heli Innala Olen 51-v. kuvataiteilija AMK, ammatillinen opettaja ja liiketalouden tradenomi Stormista. Opiskelen graafista suunnittelua Tredussa. Perheeseeni kuuluu aviomies, koira ja kaksi kissaa sekä hevosta. Kestävä kehitys, kulttuuripolitiikka, työttömien oikeudet ja eläinsuojelu ovat sydäntäni lähellä olevia vaaliteemoja.