VALTUUSTOKYSYMYS KUNNALLISISTA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 14.11.2022

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut ovat merkittävä julkinen palvelu niin tuotantoeläintiloilla kuin lemmikkieläimiä omistaville kuntalaisillekin. Erityisesti vähävaraisille kuntalaisille kunnaneläinlääkärin pieneläinvastaanotto on käytännössä ainut vaihtoehto saada eläinlääkäripalveluja.

Pieneläinvastaanoton tiloissa ja varustelussa on kuitenkin puutteita. Tiloihin pitäisi saada uusia kalusteita, vastaanottotilat eivät mahdollista sujuvaa toimintaa ja odotustilan lämpötila on kesällä tukalan kuuma. Lisäksi käyttöön pitäisi saada verikoeanalysaattori, jonka avulla verikokeita ei tarvitsisi lähettää erikseen tutkittavaksi. Toimivat työtilat ja ajan tasalla oleva varustelu työvälineissä ovat yksi työhyvinvoinnin osa ja vetovoimatekijä uusia eläinlääkäreitä palkatessa.

Vihreiden valtuustoryhmä esitti kysymyksen:

Miten Sastamalan kaupunki huolehtii pieneläinvastaanoton tilojen ja varustelun parantamisesta siten, että kunnalliset eläinlääkäripalvelut voivat toimia tehokkaasti?

Aleksi Saukkoriipi, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, vastasi Sastamalan vihreän valtuustoryhmän kysymykseen kunnallisista eläinlääkäripalveluista:

Hankintoja tehdään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Isompiin investointeihin varaudutaan talousarviossa varaamalla tarvetta vastaavat määrärahat. Nykyinen, maltillinen määrärahavaraus kalustohankintoihin mahdollistaa vanhojen laitteiden korvaamisen tarvittaessa ja joidenkin uusien laitteiden hankinnan vuosittain.

Hankinnoissa tulee huomioida kilpailulainsäädäntö. Kunnaneläinlääkärit toimivat kilpailluilla markkinoilla, joten toimitilojen varustamisessa tulee huomioida kilpailulainsäädännön rajoitteet. Kalliiden erikoisvälineiden hankinta voitaisiin tulkita kielletyksi valtiontueksi. Hankinnoissa tulee lisäksi huomioida työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Sastamala järjestää kunnaneläinlääkäripalveluita viidessä kunnassa, kuudessa eri toimipisteessä. Kunnaneläinlääkäreillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada uutta kalustoa toimipisteisiinsä.

Hankinnoista syntyvien kustannusten osalta tulee lisäksi huomioida sopimuskuntien kustannusvastuu. Suuremmista kalustohankinnoista olisi hyvä sopia sopimuskuntien kanssa etukäteen, jotta näistä koituvat kustannukset eivät tule sopimuskunnille yllätyksinä.

Vammalan pieneläinvastaanoton asiakastilaan on hankittu tänä syksynä rullaverhot ja ne on jo asennettu. Rullaverhot vähentävät asiakastilan (odotustilan) kuumuutta. Odotustilan penkit ovat menossa vaihtoon. Vanhat, huonokuntoiset penkit poistetaan ja uudet (käytetyt) puupintaiset penkit viedään ympäristöterveydenhuollon Puistolan tiloista.

Toimitilojen haasteita ja ratkaisuja niihin on selvitetty. Vammalan vastaanottotilan Itsenäisyydentien puoleiset tilat ovat kesällä kuumat ja talvella kylmät. Tiloissa on patterilämmityksen tukena ilmalämpöpumppu. Mutta esim. tienpuoleisen toimiston käytön osalta on haasteita juuri kuumuuden/kylmyyden kanssa. Eläinlääkäreiden kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta järjestellä toimintoja tilojen sisällä uudelleen. Tämä ei tietysti vaikuta asiakkaiden odotustiloihin.

Verianalysaattoreita ei ole kaikilla muillakaan vastaanotoilla. Mutta sellaista eläinlääkärit ovat pyytäneet. Happigeneraattoreista (lisähappilaitteista) on tehty päätös, että niitä pyritään hankkimaan määrärahojen puitteissa kolmelle vastaanotolle (Mouhijärvi, Kihniö ja Parkano). Mutta näitä laitteita ei ole vielä hankittu.

Rekrytoinnin helpottamista ajatellen on päätetty aloittaa toimintamalli, jossa vähintään 1 kk sijaisuuteen tai vakituiseen virkaan tuleva eläinlääkäri saa jatkossa viikon palkallisen perehdytyksen ennen työsuhteen alkamista. Käytännössä alueella toimivat eläinlääkärit perehdyttävät työntekijän tuon viikon aikana.