Yhdenvertaisuuteen perustuvassa vihreässä Sastamalassa kuntalaiset ovat aktiivisia, osallistuvia kaupungin jäseniä. Kaikkien osaamista arvostetaan ja käytetään. Kaikkia myös kunnioitetaan.

Kulttuurilla on tärkeä merkitys vihreässä Sastamalassa, sillä kulttuuri on ihmisiä yhdistävä voimavara. Laadukkailla kulttuuripalveluilla kaupunki voi luoda edullisesti yhteyttä erilaisten ihmisten välillä ja parantaa asukkaiden elämänlaatua. Kaikilla sivistystoimen toimijoilla onkin tärkeä rooli aktiivisen ja osaavan kunnan rakentajina.

Heli Innala ja Pauliina Salminen työskentelevät kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa ja ammentavat itselleen hyvinvointia luonnosta. Heli opettaa kuvataideryhmiä Sastamalan Opistossa ja Porissa. Ympäristökasvattajana toimiva Pauliina ohjaa metsämindfullnessia ja muita hyvää oloa tuovia harjoitteita luonnossa.

Heliä ja Pauliinaa yhdistää myös vahva käsitys siitä, että jokaisella täytyy myös olla oikeus tasa-arvoiseen, oman näköiseen elämään kaikissa elämän vaiheissa. Tätä tavoitetta he vievät eteenpäin vapaa-ajallaan ja poliitikoina.

Tämä kirjoitus päättää Vihreän Sastamalan ehdokkaita esittelevän kirjoitussarjan.