Valtuustoaloite
Kaupungin metsätalouden läpinäkyvyys ja metsien hyvinvointihyötyjen lisääminen

Sastamalan kaupunki omistaa noin 2100 ha metsää. Lähimetsät ovat kaupunkilaisille tärkeitä ja niiden hoito herättää paljon keskustelua. Kaupungin metsien hoidon tavoitteena tulee olla hoitaa metsiä kestävästi niin, että ne ovat monimuotoisia, viihtyisiä, elinvoimaisia ja uudistumiskykyisiä. Samalla metsät lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja asuinalueiden viihtyisyyttä sekä muodostavat tärkeitä maisemia.

Asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua lähimetsien hoidon suunnitteluun. Kuitenkin metsiin liittyvän tiedon löytäminen kaupungin sivuilta on todella vaikeaa. Sieltä löytyy pinta-ala ja toteamus, että metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi löytyy Ritajärven retkeilykartta luonnonsuojelualueesta.

Sastamalan Vihreä valtuustoryhmä esittää kolmea toimenpidettä kaupungin metsätalouden läpinäkyvyyden ja metsien hyvinvointihyötyjen lisäämiseksi.

Ensinnäkin esitämme, että Sastamalan kaupungin metsille laaditaan valtuustossa hyväksyttävä metsänhoidon linjaus, jossa määritellään eri metsäalueiden käyttötarkoitukset ja niissä käytettävät metsänhoitomenetelmät.

Linjauksen laadinnassa voidaan käyttää hyväksi Viherympäristöliiton kaupunkimetsien luokitusta.

Toiseksi esitämme, että asutuksen läheisissä virkistysmetsissä otetaan periaatteeksi jatkuvapeitteiseen metsänhoitoon perustuva metsätalous. Näin metsät tuottavat maksimaalisen terveys- ja hyvinvointihyödyn kuntalaisille. Esimerkiksi Tampereen yliopiston psykologian professorin Kalevi Korpelan tutkimuksissa on todettu, että metsissä kävely alentaa verenpainetta, parantaa keskittymiskykyä, vähentää stressiä ja nopeuttaa masennuksesta toipumista.

Kolmanneksi esitämme, että Sastamalan kaupungin sivuille lisätään tietoa kaupungin omistamista metsistä, esimerkiksi kartta, metsähoidon linjaus ja ajantasaista tietoa metsissä tehtävistä toimenpiteistä. Kaupunkilaisten mahdollisuus seurata metsien tilaa sekä ilmaista mielipiteensä suunnitelluista toimenpiteistä lisää osallisuutta ja tunnetta kuntaan kuulumisesta.

Sastamalassa 17.12.2018
Eveliina Asikainen ja 15 muuta allekirjoittajaa