Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ovat keinoja politisoida uusia ja avoimeksi jääneitä asioita kuntapäättäjien politikoitavaksi.

Suoran osallistumisen muotona kuntalaisaloite on verraten vähän käytetty vaikuttamiskeino. Suositumpia keinoja ovat mm. some-vaikuttaminen, osallistuminen keskustelutilaisuuksiin ja julkilausumiin, talkoo- ja yhdistystyö, myös yhteydenotot viranhaltijoihin. Kokemusta kuntalaisvaikuttamisesta omaava kuntalainen suhtautuu myönteisemmin näiden keinojen vaikuttavuuteen kuin ns. hiljainen kuntalainen. Etenkin kuntalaisaloitteiden laatijoiden on mahdollista sukeltaa syvälle päätöksentekoprosesseihin, tulla kuulluksi ja saada kuntalainkin suojalla tietoa aloitteensa etenemisestä.

Esitän seuraavaksi konkreettisen, osittain kunnallisneuvos Mauri Tuomisen Sastamalan valtuustossa 26.6. esittämään puheenvuoroon pohjautuvan mallin aloitekäytännön kehittämiseksi.

Tuomisen mukaan valtuustoaloitteiden vaikuttavuuden ja käsittelemisen kannalta olisi parempi, jos niitä voitaisiin arvioida eri puolueryhmissä ja näiden välillä jo ennen varsinaista valtuustoaloite-esitystä. Tähän tapaan on toimittu esim. Hyvinkäällä. Valtuutetuista ennen kokousta muodostuvan ”halukkaiden koalition” avulla aloitteelle saadaan vakuuttavuutta ja painoarvoa. Näin edistyy puoluerajat ylittävä neuvonpito ja yhteistyö, ja poliittiselle harkinnalle saadaan enemmän aikaa ja tilaa.

Kuntalaisiltakin tulevat esitykset voitaisiin näin saattaa tiedoksi kaikille valtuutetuille, minkä myötä ”halukkaiden koalition” muodostaminen olisi helpompaa ja valtuuston tuki aloitteelle mahdollisesti laajempaa. Juuri tähän tarvittaisiin sitä aiemmin (21.6.) mainitsemaani ”aloiteapparaattia”. Se voisi kuljettaa kuntalaisten perustellut esitykset valtuutetuille riittävissä ajoin ennen valtuuston kokousta. Enemmistön tai tietyn suuruisen kannatuksen taakseen saaneet esitykset voitaisiin päättää saatettavaksi käsittelyyn jo seuraavassa kokouksessa.

Uudessa läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta korostavassa mallissa olisi siis elementtejä sekä suorasta että edustuksellisesta demokratiasta. Nykyinenkin kuntalaisaloitemalli tulee suorana vaikuttamiskeinona tietenkin säilyttää, ja sen näkyvyyttä tulisi lisätä esim. kaupunkimme nettisivuilla.

Antti Lepistö

(Alueviesti 12.7.2017)