Ympäristölle arvo päätöksenteossa

Vihreässä Sastamalassa kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunta. Toimimme luonnon äänenä ja asiantuntevina puolustajina Sastamalan kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa. Uusien alueiden kaavoitus ja niille rakentaminen sekä kaupungin metsien hoidosta linjaaminen kuuluvat nyt valittaville päättäjille, samoin kuin tuotanto- ja lemmikkieläinten hyvän kohtelun edistäminen. Valtuutetut voivat myös edistää vieraslajien hillintää, luonnonsuojelua ja asukkaiden parempia kierrätysmahdollisuuksia.

Tavoitteemme on saada vaalikauden aikana ainakin yksi uusi suojelualue monimuotoisuudeltaan rikkaaseen kuntaamme. Edistämme jätteiden tehokkaampaa ja laajempaa hyötykäyttöä ja puolustamme kaupunkiluontoa niittyineen, metsäkäytävineen ja virkistyskohteineen. Toimimme aktiivisesti kaupungin metsähoidon muuttamiseksi jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen suuntaan.

Vihreämmässä Sastamalassa asukkaat pääsevät helposti kulkemaan retkeily- ja luontoreiteillä lähellä kotiaan. Pidämme huolta Kokemäenjoen vesistöstä ja kannatamme sen ja muiden vesiemme rantojen kestävää käyttöä. Teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen torjumiseksi esimerkiksi suojelemalla metsiemme monimuotoisuutta, suosimalla kasvisruoan lisäämistä kaupungin ruokaloissa ja edesauttamalla ilmastoneutraalia energiantuotantoa Sastamalassa.