Vastuullinen päätöksenteko, asiallinen keskustelu

Meille vihreille sivuuttamaton arvo päätöksenteossa on vastuullisuus. Vastuullisuus merkitsee jatkuvaa kaupungin toiminnan arviointia, epäkohtiin puuttumista, kykyä ja tahtoa perustella omia valintojaan ja kantaa niiden seuraukset. Vastuullisuus myös arvostavaa ja asiallista puhetapaa sekä kuntalaisten ja muiden päättäjien kunnioittamista.

Vihreät valtuutetut arvioivat yhteisten päätösten toteuttamista ja sitoutuvat valtuuston yhteisiin suunnitelmiin. Teemme jatkossakin tehokasta yhteistyötä muiden valtuustoryhmien kanssa alistumatta ajattelun laiskuuteen tai tinkimättä omista päämääristämme. Kannamme päätöksentekijöinä vastuuta heistä, jotka eivät syystä tai toisesta voi tarpeeksi vaikuttaa kuntaamme tai itseensä kohdistuviin asioihin