Mielenterveys ja terveys voimavarana

Me vihreät haluamme panostaa ennaltaehkäiseviin, tasavertaisiin ja kaikille saavutettaviin peruspalveluihin. Mielenterveys ja fyysinen terveys ovat valtava voimavara yksilölle ja yhteisölle. Kunnan tehtävä on osaltaan vahvistaa näitä voimavaroja monenlaisten palvelujen, tuen, ja osallistumismahdollisuuksien kautta. Ennakointi on edullisempaa ja inhimillisempää kuin ongelmien korjaaminen

Kukaan ei saa joutua kokemaan turvattomuutta, yksinäisyyttä tai syrjäytyneisyyttä palvelujen aukkoisuuden ja huonon saavutettavuuden vuoksi. Vihreämmässä kunnassa huolehditaan kulttuurikasvatuksesta, mielenterveyden ensiaputaidoista, oppilashuollosta sekä kuntalaisyhteiskunnan eri toimijoiden mahdollisuuksista tarjota henkisiä ja ruumiillisia harrastuksia. Ajamme Sastamalaan monipuolisia, lähestyttäviä perhepalveluita ja avoimia, turvallisia ja ylisukupolvisia kohtaamispaikkoja. Jokaisen itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä kunnioitetaan ihmisen taustasta riippumatta. Mielenterveyden ja terveyden edistämisessä aineettomat palvelut, välittäminen, yhteisöllisyys ja mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen korostuvat.