Laadukkaita palveluita kestävästi

Kunnan olennainen tehtävä on tuottaa palveluita kuntalaisille. Kaikkia kunnan toimintoja on tarkasteltava siitä näkökulmasta, miten ne edistävät laadukkaiden ja kokonaisuuden kannalta tehokkaasti tuotettujen palvelujen syntymistä kuntalaisille. Ensi valtuustokauden päättäjillä tulee olla aiempaa parempi varmuus siitä, että kaupungin työntekijät kohdentuvat toimissaan kaupunkimme strategian ja kunnallisten palvelujen toteuttamisen kannalta oikeisiin tehtäviin. Tässä työn johtamisella on suuri merkitys.

Sastamalan kaupungin käyttömenoista suurin osa on palkkoja tai ostopalveluita. Ostopalveluihin, mm. vanhusten asumispalveluihin ja sijaisiin, menee hieman enemmän rahaa kuin kaupungin henkilöstön palkkoihin. Kaupungin taloutta suunniteltaessa on arvioitava tasapuolisesti ostopalveluita ja henkilöstökuluja ja valittava sellaisia palvelujen tuotantotapoja, jotka varmistavat laadukkaat ja kokonaisuuden kannalta tehokkaasti tuotetut palvelut.