Kaupunki kulttuurin mahdollistajana

Virkeän kunnan kulttuuritarjonta koostuu suurelta osin innokkaiden yksilöiden ja yhteisöjen panoksesta. Kulttuuritarjonta on helppo, hyvinvointia laajasti tuottava matalan kynnyksen keino kotouttaa ja kotiuttaa, luoda yhteisyyttä uusien ja erilaisten ihmisten välillä. Näemme kulttuurin mahdollisimman laaja-alaisena, ihmisiä yhdistävänä elämää sulostuttavana voimavarana. Kunta voi omien kulttuuripalveluidensa lisäksi kannustaa ja edistää kuntalaisten omia pyrkimyksiä monin tavoin, esimerkiksi taloudellisen tuen, tilojen tarjoamisen ja oman idearikkautensa välityksellä. Sen tulee aktiivisesti markkinoida paikkakuntaa kulttuurin – muunkin kuin kirjallisen – näkökulmilla.

Tehdään Sastamalan kulttuuritarjonnasta nykyistä merkittävämpi vetovoimatekijä uusille asukkaille. Taataan Sastamalan kirjapääkaupunki-statuksen ja keskustan kirjakorttelin toiminnan ja näkyvyyden parantaminen omalla kulttuuriohjelmalla. Annetaan taiteen elää myös peruskoulun ja toisen asteen opintojen arjessa. Luodaan kirjastoistamme lukemisen ja lainaamisen lisäksi tekemisen ja kokemisen yhteisöllisiä paikkoja.