Kaikki osaavat osallistua

Kokemus omaan elinympäristöön vaikuttamisesta luo mielekkyyttä ja elämäniloa. Vihreämmässä Sastamalassa asukkaat saavat helposti tietoa elinympäristössään vireillä olevista hankkeista ja pääsevät vaivattomasti vaikuttamaan lähiympäristöönsä. Avoimuus, kaikkien mukaan kutsuminen ja asukkaiden osaamiseen luottaminen ohjaavat viranhaltijoiden työtä. Asukkaita kannustetaan aktiivisiin yhteydenottoihin ja kuntalaisaloitteisiin.

Erilaisille yhteisöille annetaan mahdollisuuksia hoitaa lähialueitaan erilaisten sopimusten ja osallistavan kuntatalouden kautta. Osallistavassa budjetoinnissa asukkaat tai asukasryhmät tekevät ehdotuksia tärkeiksi kokemistaan parannuskohteista ja arvioivat hankkeen hinnan. Näistä hankkeista äänestetään. Äänestyksessä menestyneet ryhmät toteuttavat hankkeet. Näin voidaan esimerkiksi lisätä nuorten aktiivisuutta heihin kohdistuvien palvelujen suunnittelussa ja ikäihmisten vaikutusvaltaa omiin tarpeisiinsa vastaaviin palveluihin.