173 Riitta Ylikomi

 

Olen Riitta Ylikomi, 55-vuotias psykologi ja yrittäjä. Perheeseeni kuuluvat puoliso ja kaksi kouluikäistä lasta. Olen työskennellyt muun muassa järjestöissä ja opiskeluterveydenhuollossa. Nykyään toimin työnohjaajana ja kouluttajana. Tehtäväni on läpi työuran ollut edistää ihmisten hyvinvointia yksilöllisten ja yhteisöllisten interventioiden sekä yhteiskunnallisen toiminnan kautta. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä monipuoliset toimet ja tutkittuun tietoon nojautuminen tuottavat parhaan tuloksen.

Luontosuhteeni on lapsesta asti ollut syvä ja intensiivinen. Näen luonnon köyhtymisen ja ilmaston lämpenemisen hyvinvointimme suurimpina uhkina, ja toimet niiden estämiseksi kiireellisinä ja välttämättöminä. Myös kuntapolitiikassa tämän näkökulman tulee olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Ilman hyvinvoivaa luontoa ei ole hyvinvoivaa ihmistä.

Asumme puolisoni kotitilalla, jossa on viljelty maata ja hoidettu metsiä sukupolvien ajan, nykyään pellot ovat vuokraviljelyssä. Myös omat juureni ovat maalla Etelä-Karjalassa, jossa maa- ja metsätalous toi suoraan tai välillisesti elannon perheelle ja suvulle. Sittemmin opiskelin ja työskentelin Helsingissä pari vuosikymmentä. Minulla on laaja perspektiivi erilaisiin elämisen muotoihin ja ajattelutapoihin.

Sastamalan kunnan tulisi nähdä alueen metsät, vesistöt ja maisemallisesti ainutlaatuisen hienot alueet arvokkaana pääomana, ja niiden vaaliminen kunnan tärkeänä tehtävänä. Kunnallisessa päätöksenteossa tulee etsiä eri osapuolia hyödyntäviä yhteistyön muotoja alueen maanviljelijöiden ja metsänomistajien, sekä esimerkiksi metsästysseurojen, kalastuskuntien ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Kaikki Vihreän Sastamalan ehdokkaat