Olen Vihreä Sastamalan ehdokkaana kuntavaaleissa 2021.

Vihreä Sastamalan virallisiksi arvoiksi on valittu:
elämänilo, kestävä luontosuhde, sivistys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.
Tuon kevään aikana yksitellen esille omia näkemyksiäni Vihreä Sastamalan arvoista.

 

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen on Vihreän liiton ja minun omien arvojeni peruspilareita. Ihmisen arvo ei ole määriteltävissä hänen sukupuolensa, ihonvärinsä, uskontonsa, vammaisuutensa tai seksuaalinen suuntautumisensa kautta. Jokaisella on oikeus elää yhteiskunnassa yhdenvertaisesti ilman että häntä syrjitään. Kaikki ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia.

Yhteiskunnassa on kunnallisen päätöksenteon tasolla tuettava ja otettava huomioon erityisesti heikommassa asemassa olevia kuntalaisia, olivat he sitten työttömiä, vammaisia, erityisnuoria, omaishoitajia, yksinäisiä vanhuksia, mielenterveyden kanssa kamppailevia tai vähävaraisia. Myös eläinten oikeudet on otettava huomioon kunnallisella tasolla esimerkiksi eläinsuojelutoimien sekä ajan tasalla olevien eläinlääkäripalvelujen turvaamiseksi.

Yhteiskunnan on pidettävä yhdenvertaisuus hallintonsa ja demokratian lähtökohtana. Tätä on tarvittaessa edistettävä erilaisilla toimilla, esimerkiksi kiintiöillä, että tilanne saataisiin muuttumaan ja vakiintumaan. On huolehdittava esteettömyyden ja saavutettavuuden luomisesta eri osa-alueille. Tämä Sastamalassa onkin jo huomioitu ja laitettu alulle kaupungin omissa palveluissa.

Heikompiosaisia on aina tuettava. Sairaala- ja terveydenhoitomaksut eivät saisi aiheuttaa vähävaraiselle kohtuuttomia ongelmia elämään. Mielestäni kunnat yleensäkään eivät saisi käyttää ulkopuolisia perintäyhtiöitä, vaan julkisoikeudellisten maksujen perintä tulisi olla kokonaan kunnilla. Tällöin ne voisivat myös käyttää harkintaa tapauskohtaisesti, ja antaa varattomalle velalliselle maksut tarvittaessa anteeksi.

Poliittisessa päätöksenteossa on huolehdittava, että valtuutetut keskustelevat ja väittelevät päätettävistä asioista asiallisesti toisiaan kunnioittaen. Kaikenlainen häiriköinti ja epäasiallinen puhe on tuomittavaa eri foorumeissa. Kenenkään ei tarvitsisi pelätä sanoa ääneen asiallista faktoihin perustuvaa kantaansa päätettäviin asioihin. Poliittisen päätöksenteon on oltava avointa, ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman kuntansa asioihin pitää edistää, esimerkiksi osallistavalla budjetoinnilla.

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

 

Heli Innala
Isolla vihreällä sydämellä

Heli Innala Olen 51-v. kuvataiteilija AMK, ammatillinen opettaja ja liiketalouden tradenomi Stormista. Opiskelen graafista suunnittelua Tredussa. Perheeseeni kuuluu aviomies, koira ja kaksi kissaa sekä hevosta. Kestävä kehitys, kulttuuripolitiikka, työttömien oikeudet ja eläinsuojelu ovat sydäntäni lähellä olevia vaaliteemoja.