Olen Vihreä Sastamalan ehdokkaana kuntavaaleissa 2021.

Vihreä Sastamalan virallisiksi arvoiksi on valittu:
elämänilo, kestävä luontosuhde, sivistys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.
Tuon kevään aikana yksitellen esille omia näkemyksiäni Vihreä Sastamalan arvoista.

 

Sivistys

Sivistys käsitetään yleensä oppineisuudeksi ja kirjasivistykseksi. Tästä ovat Suomessa ansiokkaasti huolehtineet koulut, kirjastot ja opistot lapsista eläkeläisiin. Myös järjestöt ja erilaiset harrastustoimijat ovat sivistäneet kansaa. Sivistys kuitenkin on myös paljon muuta kuin koulun penkillä opittua. Yleissivistykseen ja myös ammattisivistykseen kuuluu kaikki oman elämän varrella kerätty tieto, taito sekä kokemus ja sen soveltaminen. Osaamme käsitellä ja vertailla saamamme uuden informaation oikeassa suhteessa jo olemassa olevaan tietoon ja kokemukseen. Tämä taito on nykyaikana korostunut entisestään digitaalisessa nopeasyklisessä maailmassa ja sen tuomassa informaatioähkyssä.

Sydämen sivistys kumpuaa oppineisuudesta ja sen soveltamisesta ympäröivän maailman ja syy-seuraus -suhteiden ymmärtämiseen. Sydämen sivistys on omasta minästä syntyvää objektiivisuutta, ymmärrystä erilaisuuteen, pohtivaa otetta sirpaleiseen mediamaailmaan, yhteisöllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Poliittiset päättäjät tarvitsevat päätöksenteon taakse tiedon ja taidon lisäksi sydämen sivistystä, katsetta nähdä tie yhteiseen kestävään hyvään ilman pelkoa vihapuheesta tai maalittamisesta.

 

Heli Innala
Isolla vihreällä sydämellä

Heli Innala

Olen 51-v. kuvataiteilija AMK, ammatillinen opettaja ja liiketalouden tradenomi Stormista. Opiskelen graafista suunnittelua Tredussa. Perheeseeni kuuluu aviomies, koira ja kaksi kissaa sekä hevosta. Kestävä kehitys, kulttuuripolitiikka, työttömien oikeudet ja eläinsuojelu ovat sydäntäni lähellä olevia vaaliteemoja