Vihreät haluavat tehdä Sastamalasta houkuttelevan, elinvoimaisen ja kasvavan kaupungin. Yhteisen paikkakuntamme vetovoima ja menestys perustuvat jatkossa kolmeen olennaiseen teemaan: luontoon, ennaltaehkäisevään otteeseen sekä hyviin sivistys- ja kulttuuripalveluihin.

Sastamalan monipuolinen luonto ja kulttuuriympäristö on vahvuus. Vaalimalla ja tuomalla esiin Ritajärvien, Ellivuoren ja Rautaveden kulttuurimaiseman luontoa sekä omaleimaisia taajamiamme voimme houkutella monenlaisia asukkaita. Viihtyisä ja toimiva Vammalan keskusta vahvistaa koko kaupunkia. Haluamme vahvistaa keskustan vetovoimaa mm, vapailla rannoilla ja hyvillä kevyen liikenteen väylillä.

Toiseksi houkutteleva kunta perustaa toimintansa ennaltaehkäisevään otteeseen ja tarjoaa asukkaille heidän tarpeidensa mukaisia palveluita kaikissa elämän vaiheissa. Se on inhimillistä ja kustannustehokasta. Erityisesti haluamme panostaa perheiden hyvinvointiin ja tukea nuorten työllistymistä. Ennaltaehkäisyä on myös mm. hyvä kaavoitus sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotyö.

Kolmanneksi houkutteleva kunta tarjoaa asukkailleen monenlaisia mahdollisuuksia opiskella ja toteuttaa itseään. Hyvä koulu voi sijaita maaseudulla tai taajamassa, joka tapauksessa lähellä ja siinä on opiskeluun sopivan kokoiset ryhmät. Opistotoiminta ja kirjastot tuovat sivistystä ja harrastusmahdollisuuksia joka puolelle Sastamalaa. Muun muassa kylien ja asukasryhmien toimintaa aktivoimalla lisäämme elämän mielekkyyttä laajasti koko kaupungissa.

Tulevan valtuustokauden keskeinen investointi – uimahalli – tukee kaikkia houkuttelevan kaupungin osatekijöitä. Käännetään suunta. Rakennetaan uimahalli!

Tule mukaan – päätös on sinun!