Helvi Toivola

sosionomiopiskelija
vastaanottokeskuksen ohjaaja

Poliittisia valintoja tehdään arvopohjalta

Itse pidän tärkeänä tasa-arvoa, ympäristöä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Arvot näkyvät jokapäiväisessä elämässämme, ja kunnan tulee tukea arvokasta elämää omalta taholtaan. Arvot jalkautuvat kun tulevalla kaudella päätämme harrastusmahdollisuuksista, luonnosta, kierrätysmahdollisuuksista, kulttuurista, yhdistys- ja kylätoiminnan tukemista sekä koulutuksen, päivähoidon ja perusopetuksen laadusta. Sote saattaa tulla, mutta nämä asiat pysyvät lähellä ihmistä ja niihin voimme kunnan päätöksillä vaikuttaa