Olen Vihreä Sastamalan ehdokkaana kuntavaaleissa 2021.

Vihreä Sastamalan virallisiksi arvoiksi on valittu:
elämänilo, kestävä luontosuhde, sivistys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.
Tuon kevään aikana yksitellen esille omia näkemyksiäni Vihreä Sastamalan arvoista.


Vastuullisuus

Olemme vastuussa seuraaville sukupolville, miten kohtelemme luontoamme sekä ekosysteemiämme, ja loppujen lopuksi miten kohtelemme itseämme. Ratkaisujen aika ei todellakaan ole joskus tulevaisuudessa vaan juuri nyt. Mutta helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja ei ole kuitenkaan valitettavasti olemassa. Maailmamme on monimutkainen ja monet päätettävät asiat kytkeytyvät toisiinsa. Siksi päättäjät kunnan ja valtion tasolla tarvitsevat tutkittua tietoa ja asiantuntijoita usein vaikeidenkin päätöstensä tueksi.

Yksittäisen kuntalaisen tulee omilla valinnoillaan tukea vastuullista tapaa elää ja olla, mutta tärkeintä on kuitenkin koko kaupunkia tai yhteiskuntaa koskettavat yhteiset pelisäännöt minkä mukaan toimimme. Näitä sääntöjä ovat omalta osaltaan luomassa kaupunginvaltuutetut, joilla on oltava vastuullinen ja yhteistyökykyinen asenne luottamustoimeensa.

Julkisen päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää kaupunkilaisille. Hankintojen ja ostopalvelujen on oltava monelta eri osa-alueelta vastuullisia, edullisuus ei saa olla aina pääkriteeri. Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen on panostettava ja välitettävä seuraavien sukupolvien tulevaisuudesta. Päätöksentekijöiden on otettava heikompiosaisista vastuu, ja luoda kaikille eri ikäluokille olosuhteet hyvään elämään tulotasosta riippumatta. Epäkohtiin on tartuttava rohkeasti ja etsittävä ongelmiin yhdessä innovatiivisia ratkaisuja. Vastuullisuutta on myös tarvittaessa arvioida omia mielipiteitään ja valintojaan.

Haluan erikseen vielä nostaa esille vastuutamme lemmikki-, tuotanto- ja luonnonvaraisten eläinten kohtelusta kaupungissamme. Valvontaeläinlääkärin virkoja oltava tarpeeksi ja palkkaus oltava houkuttelevaa. Kaupungineläinlääkärin tilojen ja laitteiden on oltava asianmukaiset ja modernit. Luonnonvaraisten eläinten riittävästä elintilasta on huolehdittava ja löytöeläinten hoitamiseen on varattava tarpeeksi määrärahoja. Myös ennaltaehkäisevää tietoa on jaettava sekä toimenpiteitä on tehtävä eläinsuojelussa.

 

Heli Innala
Isolla vihreällä sydämellä

Heli Innala Olen 51-v. kuvataiteilija AMK, ammatillinen opettaja ja liiketalouden tradenomi Stormista. Opiskelen graafista suunnittelua Tredussa. Perheeseeni kuuluu aviomies, koira ja kaksi kissaa sekä hevosta. Kestävä kehitys, kulttuuripolitiikka, työttömien oikeudet ja eläinsuojelu ovat sydäntäni lähellä olevia vaaliteemoja.