Ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittaminen vie kunnalta rahaa. Kuitenkin on monta esimerkkiä siitä kuinka juuri ennaltaehkäisy on taloudellisesti kannattavaa ja kaiken lisäksi inhimillisintä politiikkaa. Sosiaali- ja terveyspalveluita sekä monia muita kunnan päätettävissä olevia asioita uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota päätösten vaikutusten arviointiin, jotta voidaan tehdä kestäviä, taloudellisia ja vaikuttavia kuntapäätöksiä.

 

Ennaltaehkäisevän työn tulee alkaa aikaisin. Imatralle perustettiin hyvinvointineuvola, joka tarjosi kuntalaisille perheille matalalla kynnyksellä ennaltaehkäiseviä palveluita. Pian huomattiin että päätös oli kannattava. Lastensuojelun laitoshoidon menot vähenivät yli 700 000 euroa vuodessa ja samalla lastensuojelun menot saatiin vihdoin laskuun. Laskelmissa ei ole huomioitu, että jos ihminen päästetään syrjäytymään kulut yhteiskunnalle ovat laskennallisesti jopa 1,2 miljoonaa euroa. Tämä summa koostuu kansantulon ja julkisen talouden menetyksestä.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen siis kannattaa pitkällä tähtäimellä. Perheiden tukemisen lisäksi nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin panostaminen luo huomattavia säästöjä yhteiskunnalle pitkällä tähtäimellä.

Näyttöä ennaltaehkäisevän työn kustannustehokkuudesta siis löytyy. Muitakin alueita, joilla ennaltaehkäisevä työ kannattaa on runsaasti. Laitetaan siis inhimillisellä ennaltaehkäisyn politiikalla talous kuriin!

Helvi Toivola