Päivi Lehto

Päivi Lehto
ammatinopettaja
tiimivalmentaja

panostetaan nuorten hyvinvointiin

Haluan olla mukana muuttamassa kaupunkiamme kohti parempaa ja houkuttelevampaa Sastamalaa ja entistä yhteisöllisempää paikkaa asua. Minulla on rohkeutta ja muutoshalukkuutta lähteä toteuttamaan hyviä ideoita.

Minulle merkitsee paljon se, että kaupunkimme menestyy tulevaisuudessa yhä enemmän vetovoimaisuutensa ja hyvän ilmapiirinsä ansiosta. Ratkaisuja näiden tavoitteiden saavuttamiseen tulee etsiä kohtaamalla asukkaita ja keskustelemalla.

Asukkaiden ja päättäjien välistä kuilua tulisi kuroa umpeen. Tulevaisuudessa päätöksenteossa pitää ottaa entistä enemmän huomioon arvokkaiden luonnonvarojemme, enrgian sekä myös inhimillisten voimavarojen käyttö.

Lisäksi haluan erityisesti panostaa nuorten hyvinvointiin ja olla mukana ehkäisemässä syrjäytymistä. Nuorten vapaa-ajan viettämiseen liittyvien tilojen kunnostamiseen, rakentamiseen tulee varata resursseja ja siellä toimivien ohjaajien toiminta tulee turvata.
Avoin ja ratkaisuiltaan läpinäkyvä johtamis- ja kulttuuriympäristö tuo menestystä kaikille.

Olen OAJ:n paikallisosaston hallituksen jäsen.