Ilkka Koskinen

Ilkka Koskinen
lehdenjakaja
YTM

sastamalasta hyvä kotikaupunki kaikille asukkaille

Olen viime vuonna kiikkalaistunut keikyäläinen lehdenjakaja, koulutukseltani YTM. Haluan olla rakentamassa Sastamalaa, joka on hyvä kotikaupunki asukkailleen elämäntilanteesta ja iästä riippumatta, myös tilanteen ollessa heikoimmillaan.

Haluan olla puolustamassa kuntalaisten tärkeimpiä palveluja ja vaikuttamismahdollisuuksia koko Sastamalassa. Tähän meillä on laajana kuntana mahdollisuus löytää luovia ratkaisuja. On myös tärkeää pitää huolta elinympäristömme ja luontoarvojemme säilymisestä. Kunnilla on mahdollisuus tehdä ratkaisuja, jotka auttavat kuntalaisia tekemään ympäristötekoja esimerkiksi liikenteessä ja jätehuollossa. Alkuperäisen luonnon tavoitettavuudesta ja säilymisestä tulee huolehtia eikä tämä ole pois kaupunkimme kehittymiseltä.