Antti Lepistö

opettaja
YTL

Luottamus syntyy osallisuudesta ja avoimuudesta

Olen 35-vuotias opettaja, pitkänmatkanjuoksija sekä liikunta- ja koulutusalalla toimiva yrittäjä.

Sastamalassa kannattaa nyt jos koskaan tehdä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti vastuullisia sijoituksia. Hyvinvointiin taiten kohdennettu euro tulee moninkertaisena takaisin. Kuntalaisten elämänlaatu ja toimintakyky paranevat satsaamalla liikuntapalveluihin, kulttuuritoimintoihin ja sivistykseen. Yhteenkuuluvuus ja vuorovaikutus eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten välillä edistyvät mm. opisto- ja järjestötoiminnan laadusta huolehtien. Nuorten ja ikäihmisten näkemykset ja tarpeet on otettava vakavasti.

Sastamalalla on tilaisuus erottua edukseen mm. luontomme virkistysarvoja korostamalla, hyötyliikuntaan kannustamalla ja kuntalaisosallistumisen keinoja laajentamalla. Vaalikaamme kuntalaisdemokratiaa järjestämällä puitteita aktiiviselle kuntalaiskeskustelulle ja vuorovaikutukselle myös vaalikauden keskellä.

Tulevaisuutemme tyytyväisten ja terveiden ihmisten paikkakuntana perustuu ennaltaehkäisevien hyvinvointikäytäntöjen kehittämiseen, huono-osaisuuden vähentämiseen, yhteisen ympäristömme suojelemiseen ja uskottavaan vallankäyttöön. Tällaisiin sijoituksiin meillä tulee olla varaa!