Mika Sillanpää

Mika Sillanpää
sairaanhoitaja

kehittämistä – ei vanhan vatvomista

Pitkään kaupunginvaltuutettuna toimineena näen että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä kuntien mahdollisuudet vaikuttaa kunnan vetovoimaisuuteen vähenevät merkittävästi. Terveyspalveluiden järjestämisestä tulevat vastaamaan maakunnat.

Jäljelle jääviä osa-alueita ovat opetukseen, ympäristön tilaan (mm. kaavoitus) ja kulttuuriin (sisältäen liikunnan) ja elinkeinotoimintaan liittyvät kunnan toiminnot. Niitä on nyt keskityttävä kehittämään eikä pidä jäädä menetettyä vatvomaan.

Ennalta ehkäisyllä kunta pystyy merkittävästi vähentämään kuntalaistensa terveyskustannuksia sekä lisäämään yleistä hyvinvointia ja elämäniloa. Uimahallin rakentamisella voidaan aloittaa tämä muutos.